دوره تخصصی نرم افزار تلفن همراه

سرفصل دوره تخصصی نرم افزار تلفن همراه   1-معرفی انواع باکس های تعمیرات موبایل 2-توانایی تشخیص و بررسی مکانیزم ابزار…

0
2,300,000 تومان